Priser

Priser

                                                    Boksleie


                 3800,- pr mnd


      Inkluderer:   * Grovfôr (inntill 10Kg pr. dag)

                          * 1 Bunt flis pr uke

                          * Inn-/utslipp alle dager.

                          * Av / på dekken morgen/kveld

                          *Store paddocker med tregjerde 

                            og strøm.

                          * Oppvarmet vann i paddock

                          *Oppvarmet utstyrsrom

                          *Låsbare skap til utstyr

                          *Vaskespilt med varmt/kaldt vann

                          * Fri bruk av ridebane

                          *Innendørs lagring av vogn/slede

                          *Store sommerbeiter med 

                            fantastiske turmuligheter.


                                                    Tillegg


              

             *Møkking    225,-  pr dag

             *Ekstra Grovfor  9,- pr kg


                Andre priser

           

                

       *Leie av ridebane (45min) 

                *En hest                       kr 100,-

                *Flere hester : kr 50,- pr hest.


Bruk skjema under ved ønske om leie av stallboks

     Evt send mail til stall@stalltuppeskogen.no